Welkom bij Advocatenkantoor Jackman

Advocatenkantoor Jackman is de civielrechtelijke praktijk van mr. ir. W.R. Jackman. 

Goede dossierkennis, kennis van het recht en strategisch inzicht vormen de basis van de aanpak van uw zaak. De te voeren strategie wordt bepaald aan de hand van een integrale afweging van uw belangen. Uw input is daarbij cruciaal want u kent uw eigen belangen immers het beste. Het uiteindelijk doel is een efficiënte en praktische oplossing van het juridisch geschil of probleem.